GIỚI THIỆU

Chúng tôi là ai?

CIM được thành lập từ một nhóm đầy nhiệt huyết và đam mê trong ngành tài chính – đầu tư. Với kiến thức, kinh nghiệm thực tế và sự thấu hiểu thị trường Việt Nam, CIM mong muốn kiến tạo nên một văn hóa và nền móng tài chính vững chắc đến với tự do tài chính cho chính cá nhân và gia đình Việt Nam.

Mục tiêu đầu tư

Bằng việc đầu tư vào một rổ các tài sản tài chính theo đúng triết lý, chúng tôi hướng đến duy trì một mức sinh lợi bền vững nhằm mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tài sản của khách hàng trước lạm phát và sau đó là tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Triết lý đầu tư

CIM đầu tư vào một danh mục gồm các tài sản tài chính với tỷ trọng được phân bổ hợp lý dựa trên cơ sở phân tích kỹ càng về chu kỳ của nền kinh tế. Tầm nhìn trong dài hạn và tận dụng tối đa sức mạnh của lãi kép luôn là trọng tâm cốt lõi của danh mục đầu tư của CIM.

Trong đó, danh mục sẽ có cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, lợi thế cạnh tranh bền vững và có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Việc lựa chọn các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư sẽ được thực hiện với các điều kiện khắt khe.