investment advisory

Tư vấn đầu tư

  • Bạn đang có một khoản tiền nhàn rỗi nhất định
  • Bạn hiểu rằng bên cạnh tiết kiệm thì đầu tư là cần thiết để đạt được thịnh vượng bền vững
  • Bạn đang tìm kiếm đối tác đáng tin cậy?

Từ đó, dịch vụ tư vấn đầu tư cá nhân của CIM hướng đến việc kiến tạo giá trị BỀN VỮNG và AN TOÀN với mức sinh lợi HỢP LÝ nhằm rút ngắn quãng đường đến mục tiêu tài chính của bạn.

Giải pháp đầu tư tích lũy – SIP

  • Không phải ai cũng có sẵn một khoản tiền nhàn rỗi lớn trong tay
  • Bạn cho rằng thu nhập còn thấp nên chưa thể đầu tư?
  • Nhưng chúng ta đều muốn đạt được mục tiêu tài chính của riêng mình và cuộc sống tốt đẹp hơn!

CIM tin rằng cách để đạt được điều này thì cách tốt nhất là định kỳ dành ra một phần hợp lý trong thu nhập và bắt sức mạnh của lãi kép làm việc cho chúng ta.

Hãy bắt đầu tích lũy cùng SIP ngay hôm nay vì đó sẽ là một con đường dài!

MINH BẠCH

Trung thực và minh bạch là nền móng tiên quyết và là tôn chỉ xuyên suốt tất cả hoạt động của CIM. Chúng tôi tin rằng đây là tiêu chí then chốt cho sự thành công về dài hạn của hoạt động đầu tư.

BỀN VỮNG

Tư vấn đầu tư thấp nhuần triết lý đầu tư thống nhất của CIM với trọng tâm cốt lõi ở tầm nhìn dài hạn vào doanh nghiệp, quản trị rủi ro hiệu quả và tận dụng tối đa sức mạnh của lãi kép.

LINH HOẠT

Với các giải pháp phù hợp để bắt đầu tích lũy, đầu tư ngay từ những phần vốn nhỏ đầu tiên với khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư, quản trị rủi ro và quản lý chuyên nghiệp.

BẮT ĐẦU ngay!

Hãy đầu tư ngay từ bây giờ nếu bạn không muốn bỏ lỡ những điều tuyệt vời của Tự do tài chính trong tương lai. Bạn sẽ bất ngờ với những gì mình có thể tích lũy được sau một thời gian.

Đặt lịch hẹn ngay để CIM có thể hỗ trợ bạn sớm nhất!