investment advisory

CIM thấu hiểu được những khó khăn khi khởi động một doanh nghiệp nhỏ từ số vốn ít ỏi, do đó chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng phía doanh nghiệp cùng xây dựng:

  • Chiến lươc kinh doanh

  • Quản trị dòng tiền

  • Nghiên cứu thị trường

  • Tư vấn nguồn vốn

Liên hệ ngay hôm nay!

Cùng CIM xây dựng một kế hoạch kinh doanh bền vững!