Thông tin Liên hệ

Bạn đang cần lập kế hoạch tài chính cá nhân chi tiết cho tương lai?
Bạn cần tư vấn về các kênh đầu tư tích lũy để đạt đến các mục tiêu tài chính?
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm của CIM? 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay!

    Liên hệ trực tiếp với chuyên viên của chúng tôi:

    Email: ircenter.cim@gmail.com

    Điện thoại: (+84) 932 707 857

    Địa chỉ: L17-11 Tầng 17 Vincom Center,

    72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh